Lieve mensen! We zijn blij en dankbaar voor de vele reacties die we krijgen van de mensen die met ons meeleven en de slachtoffers van de tyfoon Yolanda graag willen helpen. Veel mensen vroegen ‘Hoe is het met jullie?’. Wij wonen in Manila. Daar heeft de tyfoon geen effect gehad op het dagelijks leven of op de infrastructuur. Met ons gaat het dus goed. Wel is iedereen ‘in de ban’ van de catastrofe. De grootste verwoesting heeft plaats gevonden in het midden van de Filipijnen. De eilanden die hier liggen heten samen Visayas. Een van de zwaarst getroffen eilanden is Leyte. Op dit eiland ligt ook de verwoeste stad die zoveel in het nieuws is, Tacloban. Om een beeld te krijgen van de verwoesting kun je hier foto’s van vóór en na de tyfoon bekijken (sleep met de muis over de foto’s): http://www.abc.net.au/news/specials/typhoon-haiyan-photos-before-after/

Wally Santana/Associated Press

Bullit Marquez/Associated Press

Wally Santana/Associated Press

Erik De Castra/Reuters

Het gebied

Samar en Leyte behoren tot de meest onbereikte gebieden in de Filippijnen (voor wat betreft de verspreiding van het evangelie). Zendelingen van OMF Filippijnen zijn in de afgelopen jaren op Samar en Leyte bezig geweest met gemeentestichting. We geloven dat God deze verschrikkelijke situatie kan gebruiken om hoop en uitzicht te brengen aan de mensen in hun wanhoop. Alle ogen van de wereld zijn nu gericht op dit gebied en er wordt vanuit de hele wereld voor dit gebied gebeden.

Vanuit de Filippijnen en vanuit het buitenland komen stromen noodhulp op gang. Op de Filippijnse regering is vanuit het binnenland kritiek omdat zij de omvang van de ramp (en de daaruit voorvloeiende nood) niet lijkt te erkennen. Maar misschien moeten we niet te snel oordelen. Het is een logistieke nachtmerrie en er zijn een heleboel complicerende factoren. Hoe kun je van een burgemeester van een stadje vragen leiding te geven als hij zelf van het dak van zijn huis gered moet worden?

Edgar Su/Reuters

Edgar Su/Reuters

Noodhulp

De noodhulp wordt namelijk erg bemoeilijkt. Door de verwoesting zijn plaatsen slecht bereikbaar. In de havens voor boten richting Samar of Leyte heerst choas en kilometers file. De hulpconvooien (met gewapende escorte) druppelen het gebied binnen. Doordat mensen wanhopig op zoek zijn naar voedsel en drinken wordt er veel geplunderd in winkels en huizen. Zelfs hulpconvooien worden tegengehouden, geplunderd en overvallen. Het is dus erg gevaarlijk voor hulpverleners om het gebied in te gaan. Dit geldt met name voor Tacloban. Politieagenten en medisch personeel die in het gebied woonden en werkten, zijn natuurlijk ook getroffen door de ramp en zijn net als andere mensen op zoek naar hun familileden en naar eten; bezig met overleven en niet met hun werk. Een ander gevaar is dat er (onbevestigde) berichten zijn van verhoogde activiteit van de communistische rebellen in het gebied (De Filippijnen kampt met drie politieke (gewapende) opstandelingengroepen in het land). Door het uitblijven van adequate noodhulp is er geen schoon drinkwater en dreigt er uitbraak van allerlei ziektes. Er zijn te weinig medicijnen om alle mensen te helpen. Er wordt geschat dat de komende weken in het rampgebied zo’n 12.000 moeders zullen bevallen…

Photo: DENNIS M. SABANGAN/EPA

Een erg schrijnend fenomeen is dat de mensenhandel ‘opbloeit’ door deze ramp. Door de chaos en de grote schaal waarop de ramp heeft plaatsgevonden, kunnen mensenhandelaren vrij hun gang gaan. Een grote zorg is de kinderen die op straat rondzwerven, omdat ze hun ouders kwijt zijn. Zij lopen de kans om meegenomen te worden en in de mensenhandel terecht te komen. Ook hiervan komen (onbevestigde) berichten binnen. Organisaties als Save The Children probeert in het rampgebied veilige zones af te bakenen waarbinnen deze kinderen voorlopig veilig kunnen verblijven. Meer achtergrond over deze problematiek (Engelstalig) vind je hier:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/philippines/10447457/Typhoon-Haiyan-children-at-risk-of-abuse-and-trafficking.html

Tyler Hicks/The New York Times

Tyler Hicks/The New York Times

Wat doet OMF?

OMF heeft een Crisis Management Team opgericht waar Hans ook in zit. Dit team probeert in contact te komen met de OMF mensen die in de buurt van het getroffen gebied wonen, om daar misschien een soort basis op te zetten, vanwaaruit hulp kan worden verleend in het gebied. Met name de mensen waar OMF zendelingen al contacten mee hebben opgebouwd in de afgelopen jaren, willen we als eerst bereiken. Er zijn 5 dorpen waar we ons op richten. Op dit moment is er iemand naar toe om te kijken wat er van de dorpen over is, welke hulp zij nodig hebben en hoe we die hulp kunnen geven. Indien mogelijk kunnen zij gemobiliseerd worden om in hun omgeving hulp te verlenen. Doel is in eerste instantie om noodhulp te verlenen met samenwerkende hulporganisaties. In een later stadium wordt ook gewerkt aan hulpverlening gericht op herstel (de langere termijn).

Er wordt samengewerkt met de hulporganisatie MAP (Medical Ambassadors Philippines). OMF heeft ontvangen sponsorgeld voor noodhulp doorgestuurd naar deze partner. Zij hebben de mankracht en expertise om medische hulp te geven in het getroffen gebied.

Erik De Castra/Reuters

Erik De Castra/Reuters

Ook een samenwerkingsverband van kerken in Visayas heeft geld ontvangen voor noodhulp. Zij hebben een netwerk van mensen ter plaatse en kunnen de hulpgoederen brengen en uitdelen.

In het zuiden is een van de OMF zendelingen samen met 7 mannen van andere hulporganisaties afgereisd naar een ander deel van het getroffen gebied. Zij willen met boten langs de kleinere eilanden gaan (waar vanuit de wereldmedia minder aandacht voor is) om daar hulp te verlenen. Ze werken samen met de Filippijnse kustwacht. Van hen hopen zij te horen waar de nood het hoogst is.
In de komende twee weken wil het Crisis Management Team bekijken hoe de fondsen die gedoneerd worden het meest effectief kunnen worden besteed.

Wat kun jij doen?

Wally Santana/Associated Press

Wally Santana/Associated Press

‘Hoe kunnen we helpen?’ Ook die vraag wordt ons en het Thuisfronteam gevraagd. OMF Filippijnen zoekt samenwerking met hulporganisaties met expertise voor noodhulp. OMF wil deze organisaties dan financieel steunen om de ergste nood te lenigen. Daarnaast heeft OMF oog voor de middellange termijn: wat is er nodig voor herstel en wederopbouw? Als straks de media aandacht afzwakt, hoe kunnen we er dan het beste zorg voor dragen dat mensen niet aan hun lot worden overgelaten? Om te kunnen helpen is geld nodig!

Ter illustratie: we willen als het ware de Filippijnse vissers niet alleen ‘vandaag’ voorzien van eten, maar hen ook nieuwe boten geven, zodat ze ‘morgen’ zelf weer voor hun eten en inkomsten kunnen zorgen.

Spreekt dit je aan en wil je financieel bijdragen, dan kun je je gift overmaken op:
OMF International in Nederland,
Bankrekeningnummer: 493296
in Terschuur
o.v.v het projectnummer P65145 Relief in PH

Sergey Ponomarev for The New York Times

Sergey Ponomarev for The New York Times

Onze kinderen
De kinderen zijn ook onder de indruk van de ramp. Op school wordt er veel aandacht aan besteed en worden hulpgoederen ingezameld (eten, kleding, etc.). Eva is uit school direct naar haar kledingkast gelopen en heeft een flinke opruiming gehouden. Een hele stapel kon de volgende dag worden gedoneerd. En ook uit papa’s kast waren wat kledingstukken verdwenen… 🙂

Groetjes,
Hans en Annemarie,
Nina, Eva, Pepijn

——————————————————————–

Andere organisaties met goede (nood)hulp
Andere mogelijkheden voor bijdragen aan directe noodhulp in het gebied kan door middel van de onderstaande organisaties. Naar onze mening zijn dit organisaties die de giften tot bijna 100% besteden aan de hulp voor mensen in de getroffen gebieden.

COMPASSION
Bankrekeningnummer: ING 3232
o.v.v het projectnummer Noodhulp Filippijnen
Of doneer online: http://www.compassion.nl/help-ook-mee/filippijnen.html

DORCAS
Bankrekeningnummer: ING 2500
o.v.v. ‘1234 – Noodhulp Filipijnen’
Of doneer online:

Je kunt natuurlijk ook kiezen om bij te dragen via het gironummer van de Samenwerkende Hulporganisaties in Nederland, giro 555. Alvast heel erg bedankt voor je hulp en ondersteuning!
————————————————————————————–
Meer foto’s
Voor meer foto’s kijk je op:
http://www.nytimes.com/interactive/2013/11/11/world/asia/typhoon-haiyan-photos.html?ref=asia
(Klik op de foto’s om door de reportage te bladeren.)
(Scroll naar beneden voor fotoseries-per-dag (pas op, bevat schokkende beelden).)

Foto credits gebruikt in dit blogbericht:
http://www.telegraph.co.uk
http://www.nytimes.com

Meest recente berichten

Archief

Aanmelden Nieuwsbrief

VUL HET ONDERSTAANDE FORMULIER IN:

{captcha}

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

Where there is no faith in the future, there is no power in the present.

John Maxwell

DOE MEE
CONTACT