GELOOF IN VERANDERING

Wij geloven dat verandering mogelijk is. In deze wereld. In de Filippijnen. In mensen. In kinderen. Wij willen bijdragen aan die verandering.

  • Jezus in ons zichtbaar maken voor mensen om ons heen.

  • Een liefdevol huis creëren voor kinderen in nood.

  • Zorgen dat ieder kind een voor-altijd-familie krijgt.

  • Transformatief, Christus-gecentreerd onderwijs bieden.

We willen kinderen helpen die een moeilijke start hebben gemaakt en niet thuis bij hun familie kunnen wonen. Ook willen wij bijdragen aan goed onderwijs zodat kinderen op hun beurt verandering teweeg kunnen brengen in hun wereld.

FAITH ACADEMY

HANS werkt als leerkracht en vice-principal op Faith Academy,
een school voor zendingskinderen.

Lees meer

THE LITTLE CHILDREN’S HOME

ANNEMARIE werkt als verpleegkundige in het babyhuis
The Little Children’s Home.

Lees meer

Kinderen moeten voelen dat we van hen houden, voor hen zorgen,
in hen geloven en naast hen staan – en dat alles in de naam
van de grootste Vriend die een kind ooit kan hebben: Jezus Christus.

Wess Stafford

JEZUS UITEN

Als zonen en dochters van de levende God willen we het leven van onze hemelse Vader weerspiegelen. We streven ernaar dat door onze handel en wandel Jezus Christus in ons zichtbaar wordt voor mensen om ons heen.

GEZONDHEIDSZORG

Wij willen kinderen medische zorg en gezonde voeding geven, we volgen hun ontwikkelingen en wanneer nodig laten we hen onderzoeken door lokale artsen. Voor alle kinderen zoeken we een gezin waar ze in kunnen opgroeien.

ONDERWIJS

Wij maken deel uit van een schoolteam dat kwaliteitsonderwijs biedt aan kinderen van zendelingen, en aan lokale kinderen. Hierdoor worden zendelingen in staat gesteld hun werk voor het Koninkrijk van God hier in Manila te kunnen doen.

NAVOLGING

We willen mensen helpen Gods Koninkrijk binnen te gaan en te groeien tot volwaardige volgelingen van Jezus; mensen helpen Jezus Christus integraal te volgen, met oog voor hun behoefte op elk terrein van hun leven.

84%

Financiële
ondersteuning

(gemiddelde van januari t/m augustus)

Doe mee!

Wij zijn volledig afhankelijk van gebed en financiële giften. Voor ons werk ontvangen wij geen salaris.
Wil je betrokken zijn bij wat we hier in Manila doen? Bekijk de mogelijkheden:

0
Mee
bidders
Bid mee!
0
Nieuwsbrief
lezers
Lees mee!
0
Blog
volgers
Volg ons!

Samen werken

In veel delen van Azië wordt gegeten met stokjes. De ene houd je in de hand zonder te bewegen.
Het andere stokje beweegt. Je kunt niets pakken met maar één stokje; je hebt ze allebei nodig.
Alleen de eetstokjes is niet genoeg; ze hebben één hand nodig die ze vasthoudt en ze laat samenwerken.
Als beide stokjes in de juiste positie staan kan de hand ze gebruiken en is er resultaat: het voedsel
komt op de juiste plek.

Die hand is Gods hand. Het onderste, stabiele stokje ben jij: thuis in Nederland. Wij zijn het andere, bewegende stokje; wij zijn Manila gegaan. Op onszelf kunnen we niets bereiken. Dat kunnen we alleen samen. Beiden zijn
we in dezelfde hand, Gods Hand. En beiden zijn we even hard nodig.

Gebed en ondersteuning is even hard nodig als het werk op het zendingsveld. Alleen dan is er resultaat: het
‘Voedsel’ komt op de juiste plek. Andersom geldt hetzelfde: wij zijn het niet-bewegende stokje in Manila ten
opzichte van het werk dat jij mag doen in Gods Koninkrijk in Nederland als bewegend stokje.

Bid mee of ondersteun ons financieel. En laat ons weten hoe we voor jou kunnen bidden!

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

What you give to Christ equals the measure of His worth in your eyes.

Frank Viola

BID MEE
DOE MEE