GELOOF IN VERANDERING

Wij geloven dat verandering mogelijk is. In deze wereld. In de Filippijnen. In mensen. In kinderen. Wij willen bijdragen aan die verandering.

  • Jezus in ons zichtbaar maken voor mensen om ons heen.

  • Een liefdevol huis creëren voor kinderen in nood.

  • Zorgen dat ieder kind een voor-altijd-familie krijgt.

  • Transformatief, Christus-gecentreerd onderwijs bieden.

We willen kinderen helpen die een moeilijke start hebben gemaakt en niet thuis bij hun familie kunnen wonen. Ook willen wij bijdragen aan goed onderwijs zodat kinderen op hun beurt verandering teweeg kunnen brengen in hun wereld.

FAITH ACADEMY

HANS werkt als leerkracht en vic