Een paar maand geleden ben ik weer begonnen met meehelpen bij de Tuberculose kliniek. We hebben de kliniek uitgebreid naar een nieuwe plek. Hier wonen ongeveer 500 gezinnen die door armoede weinig toegang hebben tot gezondheidszorg. De eerste paar keer zijn de mensen vaak wat wantrouwig. Meestal komen eerst de moeders en kinderen, maar als ze merken dat we terugkomen en echt willen helpen, komen de mannen vaak ook voor hulp. We werken hier samen met een lokale kerk. Deze lokale kerk met veel jonge mensen doet in het weekend een kinderprogramma voor een paar honderd kinderen en geeft dan ook de kinderen te eten. Elke week komen een aantal jongeren van deze kerk ons helpen.

Veel mensen en kinderen zijn besmet met Tuberculose. Door geldgebrek, schaamte en ontwetendheid worden ze vaak niet behandeled waardoor de Tuberculose zich verspreidt. Twee weken geleden hebben we zo’n 40 kinderen een mantoux prik gegeven. De HELFT van de kinderen bleekt positief te zijn voor TBC! Ongelooflijk! Reden voor verder onderzoek! Vorige zijn we met een paar auto’s vol kinderen en volwassenen naar een kliniek gereden waar ze een longfoto konden laten maken. Dit is nodig om in aanmerking te komen voor de gratis medicijnen die de overheid verstrekt. Ze kunnen de reiskosten en de kosten van de longfoto meestal niet betalen, met als gevolg dat mensen niet naar een dokter gaan en geen medicijnen krijgen als ze ziek zijn. Op dit moment zijn we bezig om alle longfoto’s en andere gegevens te bekijken om te beslissesen welke mensen we door moeten sturen naar de gezondheidsklinieken en welke families we moeten screenen (doordat tuberculose heel besmettelijk is zijn vaak meerdere mensen in een gezin besmet) Een heel aantal kinderen en volwassenen zal in de komende tijd starten met tuberculosemedicijnen.

In de afgelopen 8 maanden konden we 160 mensen inschrijven in het TBC-programma van de overheid; 104 kinderen en 56 volwassenen.
Intussen hebben 35 kinderen en 23 volwassenen hun behandeling afgerond.

Bedankt voor je betrokkenheid en het ‘steentje bijdragen’ in de hoognodige medische zorg!

Meest recente berichten

Archief