Project omschrijving

Faith Academy

De missie van Faith Academy is het Koninkrijk van God en de Grote Zendingsopdracht te helpen bevorderen, door middel van transformatief, Christus-gecentreerd onderwijs.

Hans werkt als Vice Principal van de Middle School (groep 8, brugklas 1 & 2) en als computerleraar op Faith Academy, een internationale christelijke school die basis- en voortgezet onderwijs aanbiedt voor kinderen van zendelingen, voor lokale en internationale studenten. Hierdoor worden zendelingen in staat gesteld hun werk voor het Koninkrijk van God hier in Manila te kunnen doen. Faith Academy docenten en studenten vertegenwoordigen samen meer dan 20 nationaliteiten. Het personeel bestaat uit onbetaalde zendelingen met grote liefde voor kinderen en onderwijs, en een sterk verlangen om God te dienen door middel van het geven van onderwijs.

DE KERNWAARDEN VAN ONZE SCHOOL:

1. Samenwerking voor de Grote Opdracht
We zijn gepassioneerd om deel te nemen aan de Grote Opdracht (Matheüs 28:19) door

 • het ondersteunen van de verspreiding van het Evangelie in Azië door kinderen van zendelingen les te geven,
 • door samen te werken met kerken en zendingsorganisaties die zendelingen als personeel aan de school leveren.
 • Studenten te vormen in discipelschap en hen in staat te stellen impact te hebben op de wereld om hen heen voor het Evangelie.

2. Uitblinken in onderwijs
We zijn toegewijd aan het streven naar uitstekend onderwijs door

 • Het bieden van rijke kansen voor leren en groei binnen en buiten het klaslokaal
 • Het gebruik van onderwijsmethoden, aanbevolen door hedendaags onderwijsonderzoek
 • Studenten te leren om, gedreven door zelfsturing, creatieve en kritische denkers te zijn, bedreven samenwerkers, bekwame communicatoren en trouwe rentmeesters.

3. Integratie van het Evangelie
We streven ernaar dat het evangelie alles wat we doen doordringt, zowel in als buiten het klaslokaal, door:

 • Het streven naar een rijke integratie van geloof en leren
 • Studenten te trainen om bijbels kijk te ontwikkelen op elk aspect van het leven
 • Het voorleven van een leven van geloof en overtuiging om Christus te volgen in alles wat Hij beveelt.

4. Multiculturele Gemeenschap
Wij zijn een levendige, multiculturele gemeenschap verbonden door christelijke liefde, die

 • Rijke, zorgzame relaties onderhoudt
 • Mensen van alle culturele achtergronden respecteert
 • Tegemoetkomt aan de unieke behoeften van Third Culture Kids
190
Van start gegaan

0
Studenten
0
Nationaliteiten

Bezoek Faith Academy website

Video Impressie

Faith Academy is een internationale christelijke school die basis- en voortgezet onderwijs aanbiedt met name aan kinderen van zendelingen, zodat zij in hun werk voor het Koninkrijk van God hier in Manila kunnen doen.

Bekijk de video voor een impressie van de ministry waar Hans in werkt.

Video Copyright © Faith Academy

LEES HIER ONZE BLOGBERICHTEN
FAQ items aan het laden...

Foto impressie

Een inkijkje in het leven op Faith Academy. Naast de theoretische schoolvakken is er aandacht voor expressie, zang & muziek, praktische vakken en natuurlijk voor ontspannende activiteiten.

Bekijk de fotoserie voor een impressie van het schoolleven.

Copyright Foto’s © Faith Academy

VERANDER VANDAAG EEN LEVEN

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry Adams

DOE MEE
BID MEE